Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Tehdas


Task | Statistics


CSES - TehdasCSES - Tehdas

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Tehtaassa on $n$ konetta, joista jokainen pystyy valmistamaan tuotteen tietyssä ajassa. Tehtäväsi on valmistaa koneiden avulla $m$ tuotetta.

Mikä on pienin mahdollinen aika, jossa tämä onnistuu?

Syöte

Syötteessä on ensin kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: koneiden määrä ja valmistettavien tuotteiden määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $a_1,a_2,\ldots,a_n$: kuinka kauan kultakin koneelta menee aikaa valmistaa yksi tuote.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: pienin mahdollinen aika, jossa pystyt valmistamaan tuotteet.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
4 5
2 7 11 4


Tuloste:
7