CSES - Tehdas
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Tehtaassa on $n$ konetta, joista jokainen pystyy valmistamaan tuotteen tietyssä ajassa. Tehtäväsi on valmistaa koneiden avulla $m$ tuotetta.

Mikä on pienin mahdollinen aika, jossa tämä onnistuu?

Syöte

Syötteessä on ensin kaksi kokonaislukua $n$ ja $m$: koneiden määrä ja valmistettavien tuotteiden määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $a_1,a_2,\ldots,a_n$: kuinka kauan kultakin koneelta menee aikaa valmistaa yksi tuote.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: pienin mahdollinen aika, jossa pystyt valmistamaan tuotteet.

Rajat
  • $1 \le n \le 10^5$
  • $1 \le m \le 10^6$
  • $1 \le a_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
4 5
2 7 11 4


Tuloste:
7