CSES - Ravintola
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Ravintolassa kävi päivän aikana n asiakasta. Tiedät jokaisesta asiakkaasta, milloin hän saapui ravintolaan ja poistui ravintolasta. Tehtäväsi on selvittää, montako asiakasta ravintolassa oli enimmillään samaan aikaan.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: asiakasmäärä.

Tämän jälkeen syötteessä on n riviä. Kullakin rivillä on kaksi kokonaislukua a_i ja b_i, kun i=1,2,\ldots,n. Tämä tarkoittaa, että asiakas saapui ravintolaan hetkellä a_i ja poistui ravintolasta hetkellä b_i.

Kullakin ajanhetkellä voi olla vain yksi tapahtuma (asiakas saapuu tai poistuu).

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: suurin asiakkaiden määrä ravintolassa samaan aikaan.

Rajat

  • 1 \le n \le 10^5
  • 1 \le a_i \le b_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

3
4 9
2 3
8 11

Tuloste:

2