Code Submission Evaluation System Login

Datatähti-valmennus

Ravintola


Task | Statistics


CSES - RavintolaCSES - Ravintola

Time limit:1.00 s Memory limit:128 MB

Ravintolassa kävi päivän aikana $n$ asiakasta. Tiedät jokaisesta asiakkaasta, milloin hän saapui ravintolaan ja poistui ravintolasta. Tehtäväsi on selvittää, montako asiakasta ravintolassa oli enimmillään samaan aikaan.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: asiakasmäärä.

Tämän jälkeen syötteessä on $n$ riviä. Kullakin rivillä on kaksi kokonaislukua $a_i$ ja $b_i$, kun $i=1,2,\ldots,n$. Tämä tarkoittaa, että asiakas saapui ravintolaan hetkellä $a_i$ ja poistui ravintolasta hetkellä $b_i$.

Kullakin ajanhetkellä voi olla vain yksi tapahtuma (asiakas saapuu tai poistuu).

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa yksi kokonaisluku: suurin asiakkaiden määrä ravintolassa samaan aikaan.

Rajat
Esimerkki

Syöte:
3
4 9
2 3
8 11


Tuloste:
2