CSES - Bittijuttu
 • Time limit: 1.00 s
 • Memory limit: 128 MB
Sinulle on annettu lista, jossa on $n$ lukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$. Tehtäväsi on ilmoittaa jokaisesta listan luvusta $x$ seuraavat asiat:
 1. monelleko listan luvulle $y$ pätee $x \mathrel{\|} y = x$
  (eli kaikki $y$:n ykkösbitit esiintyvät myös $x$:ssä)
 2. monelleko listan luvulle $y$ pätee $x \mathrel{\&} y = x$
  (eli kaikki $x$:n ykkösbitit esiintyvät myös $y$:ssä)
 3. monelleko listan luvulle $y$ pätee $x \mathrel{\&} y \neq 0$
  (eli $x$:ssä ja $y$:ssä on ainakin yksi yhteinen ykkösbitti)
Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on luku $n$.

Toisella rivillä on $n$ lukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa $n$ riviä, joista jokaisella on kolme lukua: halutut tiedot.

Rajat
 • $1 \le n \le 10^5$
 • $1 \le x_i \le 10^5$
Esimerkki

Syöte:
5
3 7 2 9 2


Tuloste:
3 2 5
4 1 5
2 4 4
1 1 3
2 4 4