CSES - Kolikot
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Sinulla on $n$ kolikkoa, joilla on tietyt arvot. Tehtäväsi on etsiä kaikki rahasummat, joita voit muodostaa kolikoista.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: kolikoiden määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: kolikoiden arvot.

Tuloste

Tulosta ensin kokonaisluku $k$: eri rahasummien määrä.

Tulosta sitten kaikki rahasummat järjestyksessä.

Rajat
  • $1 \le n \le 100$
  • $1 \le x_i \le 1000$
Esimerkki

Syöte:
4
4 2 5 2


Tuloste:
9
2 4 5 6 7 8 9 11 13