CSES - Kielletty sana
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Haluat muodostaa merkkijonon, jonka pituus on $n$ merkkiä ja joka muodostuu merkeistä A–Z. Lisäksi on kielletty sana, jota ei saa esiintyä merkkijonon osana.

Monellako tavalla voit muodostaa merkkijonon?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: merkkijonon pituus.

Seuraavalla rivillä on kielletty sana, joka muodostuu merkeistä A–Z ja jonka pituus on enintään $n$.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: merkkijonojen määrä modulo $10^9+7$.

Rajat
  • $1 \le n \le 500$
Esimerkki

Syöte:
4
ABC


Tuloste:
456924