CSES - Tehdas
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Tehtaassa on $n$ konetta, joista jokainen valmistaa samaa tuotetta. Tavoitteesi on muodostaa yhteensä $t$ tuotetta.

Tiedät jokaisesta koneesta, montako sekuntia sillä kuluu valmistaa yksi tuote. Koneet voivat toimia samaan aikaan, ja voit vapaasti päättää, milloin käynnistät koneita.

Mikä on pienin aika, jossa pystyt tuottamaan $t$ tuotetta?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua $n$ ja $t$: koneiden määrä ja tuotteiden määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $k_1,k_2,\ldots,k_n$: kuinka kauan kultakin koneelta kuluu aikaa valmistaa yksi tuote.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: pienin aika, jossa pystyt valmistamaan $t$ tuotetta.

Rajat
  • $1 \le n \le 5 \cdot 10^5$
  • $1 \le t \le 10^9$
  • $1 \le k_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
3 7
3 2 5


Tuloste:
8

Selitys: Kone 1 valmistaa kaksi tuotetta, kone 2 valmistaa neljä tuotetta ja kone 3 valmistaa yhden tuotteen.