CSES - Kertotaulu
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 512 MB
Mikä on keskimmäinen luku, kun $n \times n$ -kertotaulun luvut järjestetään pienimmästä suurimpaan? Oletuksena on, että $n$ on pariton luku.

Esimerkiksi $3 \times 3$ -kertotaulu on seuraavanlainen:
\[
\begin{matrix}
1 & 2 & 3 \\
2 & 4 & 6 \\
3 & 6 & 9 \\
\end{matrix}
\]
Luvut järjestyksessä ovat $[1,2,2,3,3,4,6,6,9]$, joten vastaus on $3$.

Syöte

Syötteen ainoalla rivillä on kokonaisluku $n$.

Tuloste

Tulosta yksi kokonaisluku: tehtävän vastaus.

Rajat
  • $1 \le n < 10^6$
Esimerkki

Syöte:
3

Tuloste:
3