CSES - Taideteos
  • Time limit: 2.00 s
  • Memory limit: 512 MB

Uolevinismi on taidesuunta, jossa on kaksi sääntöä. Ensinnäkin taideteoksen tulee muodostua mustista viivoista valkoisella taustalla. Lisäksi mitkään kaksi viivaa eivät saa leikata.

Sinulle on annettu kuvaus taideteoksesta, ja tehtäväsi on selvittää, onko se uolevinismin mukainen.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: viivojen määrä.

Tämän jälkeen syöteessä on n riviä, joista jokainen kuvaa yhden viivan. Rivillä on neljä kokonaislukua x_1, y_1, x_2 ja y_2. Tämä tarkoittaa, että viiva alkaa pisteestä (x_1,y_1) ja päättyy pisteeseen (x_2,y_2).

Jokainen viiva on musta ja teoksen tausta on valkoinen.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa "10-4", jos taideteos on uolevinismin mukainen, ja muuten "QAQ".

Rajat

  • 1 \le n \le 1000
  • -10^9 \le x_1,y_1 \le 10^9
  • -10^9 \le x_2,y_2 \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

3
1 1 2 4
2 2 4 2
3 4 3 3

Tuloste:

10-4