CSES - Ufohavainto
  • Time limit: 2.00 s
  • Memory limit: 512 MB

Uolevin isosedällä on laaja maatila, joka on ympäröity aitauksella. Eräänä päivänä seudulle laskeutui ufo. Tehtäväsi on selvittää, osuiko se isosedän tilan alueelle.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi kokonaislukua x ja y: ufon laskeutumispaikan koordinaatit.

Sitten syötteessä on luku n: aitauksen pylväiden lukumäärä.

Lopuksi syötteessä on n riviä, joista jokaisella on kaksi kokonaislukua x ja y: aitauksen pylvään sijainti.

Aitauksen pylväät on annettu järjestyksessä niin, että kahden vierekkäisen pylvään välillä on suora aita. Myös ensimmäisen ja viimeisen pylvään välillä on suora aita. Mitkään aidat eivät mene toistensa päälle.

Tuloste

Ohjelmasi tulee tulostaa "10-4", jos ufo laskeutui isosedän tilalle, ja muuten "QAQ".

Rajat

  • 3 \le n \le 10^5
  • -10^9 \le x, y \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

2 3
5
1 2
3 1
4 4
3 3
2 5

Tuloste:

10-4