CSES - Datatähti 2017 alku - Results
Submission details
Task:Pakkaus
Sender:roni.juntunen
Submission time:2016-10-07 18:24:04 +0300
Language:Java
Status:READY
Result:100
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED18
#2ACCEPTED23
#3ACCEPTED59
Test results
testverdicttimegroup
#1ACCEPTED0.38 s1details
#2ACCEPTED0.41 s1details
#3ACCEPTED0.38 s1details
#4ACCEPTED0.36 s1details
#5ACCEPTED0.38 s1details
#6ACCEPTED0.40 s2details
#7ACCEPTED0.42 s2details
#8ACCEPTED0.39 s2details
#9ACCEPTED0.37 s2details
#10ACCEPTED0.38 s2details
#11ACCEPTED0.69 s3details
#12ACCEPTED0.74 s3details
#13ACCEPTED0.42 s3details
#14ACCEPTED0.42 s3details
#15ACCEPTED0.43 s3details

Code

import java.util.Arrays;
import java.util.Objects;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Roni Juntunen
 */

public class Pakkaus {
  public static void main(String[] args) {
    //Nyt on paras olla nopee, kun kaikki stringit on muutettu char arrayksi
    //long[] time = new long[6]; //ajan testaamiseen vain debugaukseen
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    //while(System.in.available() == 0){}
    char[] in = input.next().toCharArray(); //luetaan parametrit merkkijonoon
    //time[0] = System.currentTimeMillis();
    char[] out = new char[1000000]; //varataan muuttuja tulokselle
    int indexin = 0; //ilmaisee merkkijonon luennan sijainnin
    int indexout = 0; //ilmaisee merkkijonon ulostulon sijainnin
    int end = in.length; //merkkijonon pituus
    int multiplier = 0; //valmis kerroin
    char[] subchars = new char[1000000]; //toistettava merkkijono
    boolean loop = true; //niin kauan kuin true, ohjelma pyorii
    int size;
    while (loop){ //main loop
      size = 0;
      while (Character.isDigit(in[indexin])){ //luetaan kerroin
        multiplier = multiplier * 10 + Character.getNumericValue(in[indexin]);
        indexin++;
        size++;
      }
      size = 0;
      do { //luetaan merkkijono
        size++;
        subchars[size - 1] = in[indexin];
        indexin++;
        if (Objects.equals(indexin, end)){
          loop = false;
          break;
        }
      } while (Character.isLetter(in[indexin]));
      for (int i = 0; i < multiplier; i++) {
        System.arraycopy(subchars, 0, out, indexout + i * size, size);
      }
      indexout += multiplier * size;
      multiplier = 0;
      //out[multiplier / end * 1000] += String.valueOf(new char[multiplier]).replace("\0", substring); //toistetaan merkkijono kertoimen mukaan
      //char c[] = (String.valueOf(new char[multiplier]).replace("\0", substring)).toCharArray();
      //System.arraycopy(c, 0, out, indexout, multiplier * substring.length());
      //indexout += multiplier * substring.length();
      //String s = String.valueOf(new char[multiplier]).replace("\0", substring); //toistetaan merkkijono kertoimen mukaan
      //out += String.valueOf(new char[multiplier]).replace("\0", substring); //toistetaan merkkijono kertoimen mukaan
      //for (int i = 0; i < multiplier; i++) {
        //out = out + substring;
      //}
      }
    //time[1] = System.currentTimeMillis();
    System.out.println(Arrays.toString(out).replaceAll("\\W","")); //tulostetaan tulos
    //System.out.println(time[1] - time[0] + 300); //tulostetaan aika
  }
}

Test details

Test 1

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Test 2

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A...

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Test 3

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
20A

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Test 4

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
2N1J2F1XH2D2B2VT1N1ES

correct output
NNJFFXHDDBBVTVTNES

user output
NNJFFXHDDBBVTVTNES

Test 5

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
2Z1E1UN1P2A2A1D2F2EZ1FZ1J

correct output
ZZEUNPAAAADFFEZEZFZJ

user output
ZZEUNPAAAADFFEZEZFZJ

Test 6

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 7

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A...

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 8

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
1000A

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 9

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
11QOUDQFAFUPAYCPXZ15KANCLRGT9S...

correct output
QOUDQFAFUPAYCPXZQOUDQFAFUPAYCP...

user output
QOUDQFAFUPAYCPXZQOUDQFAFUPAYCP...

Test 10

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
20NFBIUXOSO10XRXZRMULZDUFK14BB...

correct output
NFBIUXOSONFBIUXOSONFBIUXOSONFB...

user output
NFBIUXOSONFBIUXOSONFBIUXOSONFB...

Test 11

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 12

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A...

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 13

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
1000000A

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 14

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
87GEIGDBZCYGSFYYCGQUAWQJFUUAQG...

correct output
GEIGDBZCYGSFYYCGQUAWQJFUUAQGDT...

user output
GEIGDBZCYGSFYYCGQUAWQJFUUAQGDT...

Test 15

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
316XXYCLTBFQRAXHQPTLDB275NMQJD...

correct output
XXYCLTBFQRAXHQPTLDBXXYCLTBFQRA...

user output
XXYCLTBFQRAXHQPTLDBXXYCLTBFQRA...