CSES - Datatähti 2017 alku - Results
Submission details
Task:Pakkaus
Sender:roni.juntunen
Submission time:2016-10-06 21:45:03 +0300
Language:Java
Status:READY
Result:0
Feedback
groupverdictscore
#10
#20
#30
Test results
testverdicttimegroup
#10.17 s1details
#20.17 s1details
#30.17 s1details
#40.16 s1details
#50.17 s1details
#60.17 s2details
#70.21 s2details
#80.18 s2details
#90.18 s2details
#100.18 s2details
#11--3details
#12ACCEPTED1.12 s3details
#13ACCEPTED0.31 s3details
#140.29 s3details
#150.32 s3details

Code

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Objects;

/**
 *
 * @author Roni Juntunen
 */

public class Pakkaus {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    //Long time; //ajan testaamiseen vain debugaukseen
    //Scanner input = new Scanner(System.in);
    //String instr = input.nextLine(); //luetaan parametrit merkkijonoon
    char[] in;
    BufferedReader r = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    String instr = r.readLine();
    in = instr.toCharArray();
    //time = System.currentTimeMillis();
    char[] out = new char[1000000]; //varataan muuttuja tulokselle
    Integer indexin = 0; //ilmaisee merkkijonon luennan sijainnin
    Integer indexout = 0; //ilmaisee merkkijonon ulostulon sijainnin
    String part = ""; //valiaikainen merkkijono kertoimen lukemiseen, tarvitaan yli kaksi merkkisiin kertoimiin
    Integer end = instr.length();
    Integer multiplier; //valmis kerroin
    String substring = ""; //toistettava merkkijono
    Boolean loop = true; //niin kauan kuin true, ohjelma pyorii
    while (loop){ //main loop
      while (Character.isDigit(in[indexin])){ //luetaan kerroin
        part += String.valueOf(in[indexin]);
        indexin++;
      }
      while (Character.isLetter(in[indexin])){ //luetaan merkkijono
        substring += String.valueOf(in[indexin]);
        indexin++;
        if (Objects.equals(indexin, end)){
          loop = false;
          break;
        }
      }
      multiplier = Integer.parseInt(part);
      //out[multiplier / end * 1000] += String.valueOf(new char[multiplier]).replace("\0", substring); //toistetaan merkkijono kertoimen mukaan
      char c[] = (String.valueOf(new char[multiplier]).replace("\0", substring)).toCharArray();
      System.arraycopy(c, 0, out, indexout, multiplier * substring.length());
      indexout += multiplier * substring.length();
      //String s = String.valueOf(new char[multiplier]).replace("\0", substring); //toistetaan merkkijono kertoimen mukaan
      //out += String.valueOf(new char[multiplier]).replace("\0", substring); //toistetaan merkkijono kertoimen mukaan
      //for (int i = 0; i < multiplier; i++) {
        //out = out + substring;
      //}
      part = "";
      substring = "";
      }
    Long time2 = System.currentTimeMillis();
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    for (char value : out) {
      builder.append(value);
    }
    //String text = builder.toString();
    System.out.println(builder.toString()); //tulostetaan tulos
    //System.out.println(Arrays.toString(out).replaceAll("\\W","")); //tulostetaan tulos
    //System.out.println(time2 - time); //tulostetaan aika
  }
}

Test details

Test 1

Group: 1

Verdict:

input
1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 2

Group: 1

Verdict:

input
1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A...

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 3

Group: 1

Verdict:

input
20A

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 4

Group: 1

Verdict:

input
2N1J2F1XH2D2B2VT1N1ES

correct output
NNJFFXHDDBBVTVTNES

user output
NNJFFXHDDBBVTVTNES...

Test 5

Group: 1

Verdict:

input
2Z1E1UN1P2A2A1D2F2EZ1FZ1J

correct output
ZZEUNPAAAADFFEZEZFZJ

user output
ZZEUNPAAAADFFEZEZFZJ...

Test 6

Group: 2

Verdict:

input
1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 7

Group: 2

Verdict:

input
1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A...

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 8

Group: 2

Verdict:

input
1000A

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 9

Group: 2

Verdict:

input
11QOUDQFAFUPAYCPXZ15KANCLRGT9S...

correct output
QOUDQFAFUPAYCPXZQOUDQFAFUPAYCP...

user output
QOUDQFAFUPAYCPXZQOUDQFAFUPAYCP...

Test 10

Group: 2

Verdict:

input
20NFBIUXOSO10XRXZRMULZDUFK14BB...

correct output
NFBIUXOSONFBIUXOSONFBIUXOSONFB...

user output
NFBIUXOSONFBIUXOSONFBIUXOSONFB...

Test 11

Group: 3

Verdict:

input
1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
(empty)

Test 12

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A...

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 13

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
1000000A

correct output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

user output
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Test 14

Group: 3

Verdict:

input
87GEIGDBZCYGSFYYCGQUAWQJFUUAQG...

correct output
GEIGDBZCYGSFYYCGQUAWQJFUUAQGDT...

user output
GEIGDBZCYGSFYYCGQUAWQJFUUAQGDT...

Test 15

Group: 3

Verdict:

input
316XXYCLTBFQRAXHQPTLDB275NMQJD...

correct output
XXYCLTBFQRAXHQPTLDBXXYCLTBFQRA...

user output
XXYCLTBFQRAXHQPTLDBXXYCLTBFQRA...