CSES - Datatähti 2017 alku - Kolikot
 • Time limit: 2.00 s
 • Memory limit: 512 MB
Sinulla on $n$ kolikkoa, joilla on tietyt arvot. Tehtäväsi on selvittää, mikä on pienin rahamäärä, jota ei voi muodostaa kolikoista.

Esimerkiksi jos kolikot ovat $\{2,1,2,7\}$, niistä voi muodostaa rahamäärät $1 \ldots 5$ seuraavasti:
 • $1 = 1$
 • $2 = 2$
 • $3 = 2+1$
 • $4 = 2+2$
 • $5 = 2+2+1$
Kuitenkaan kolikoista ei voi muodostaa rahamäärää $6$.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: kolikoiden määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: kolikoiden arvot. Usealla kolikolla voi olla sama arvo.

Tuloste

Tulosta pienin rahamäärä, jota ei voi muodostaa kolikoista.

Esimerkki 1

Syöte:
4
2 1 2 7


Tuloste:
6

Esimerkki 2

Syöte:
5
3 3 3 3 3


Tuloste:
1

Osatehtävä 1 (22 pistettä)
 • $1 \le n \le 10$
 • $1 \le x_i \le 10$
Osatehtävä 2 (35 pistettä)
 • $1 \le n \le 100$
 • $1 \le x_i \le 1000$
Osatehtävä 3 (43 pistettä)
 • $1 \le n \le 10^5$
 • $1 \le x_i \le 10^9$