Code Submission Evaluation System Login

Datatähti 2017 alku

Start:2016-10-03 00:00:00
End:2016-10-17 00:00:00
 

Tasks | Messages | Scoreboard | Statistics


CSES - Datatähti 2017 alku - KolikotCSES - Kolikot

Kolikot

Time limit:2.00 s
Memory limit:512 MB

Sinulla on $n$ kolikkoa, joilla on tietyt arvot. Tehtäväsi on selvittää, mikä on pienin rahamäärä, jota ei voi muodostaa kolikoista.

Esimerkiksi jos kolikot ovat $\{2,1,2,7\}$, niistä voi muodostaa rahamäärät $1 \ldots 5$ seuraavasti:
Kuitenkaan kolikoista ei voi muodostaa rahamäärää $6$.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: kolikoiden määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $x_1,x_2,\ldots,x_n$: kolikoiden arvot. Usealla kolikolla voi olla sama arvo.

Tuloste

Tulosta pienin rahamäärä, jota ei voi muodostaa kolikoista.

Esimerkki 1

Syöte:
4
2 1 2 7


Tuloste:
6

Esimerkki 2

Syöte:
5
3 3 3 3 3


Tuloste:
1

Osatehtävä 1 (22 pistettä)
Osatehtävä 2 (35 pistettä)
Osatehtävä 3 (43 pistettä)