CSES - Sama syvyys

Tehtäväsi on tarkastaa, onko jokaisen puussa olevan lehden syvyys sama.

Toteuta tiedostoon samedepth.py funktio check, joka tarkastaa asian.

class Node:
  def __init__(self, value, children=[]):
    self.value = value
    self.children = children

def check(node):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  tree1 = Node(1, [
        Node(2),
        Node(3, [Node(4, [Node(5), Node(6)])]),
        Node(7, [Node(8), Node(9)])
      ])

  tree2 = Node(1, [Node(2, [Node(3)]), Node(4, [Node(5), Node(6)])])

  print(check(tree1)) # False
  print(check(tree2)) # True