CSES - Syvyydet

Tehtäväsi on laskea yhteen kaikkien puussa olevien solmujen syvyydet.

Toteuta tiedostoon depths.py funktio count, joka laskee syvyyksien summan.

class Node:
  def __init__(self, value, children=[]):
    self.value = value
    self.children = children

def count(node):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  tree = Node(1, [
        Node(2),
        Node(3, [Node(4, [Node(5), Node(6)])]),
        Node(7, [Node(8), Node(9)])
      ])

  print(count(tree)) # 15