CSES - Osalistat

Annettuna on lista, jossa on n kokonaislukua. Tehtäväsi on laskea, monessako osalistassa lukujen summa on 0 ja lisäksi osalistan ensimmäinen ja viimeinen luku on sama.

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n).

Toteuta tiedostoon sublists.py funktio count, joka laskee tapojen määrän.

def count(t):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(count([2,3,-7,2])) # 1
    print(count([1,2,3,4,5])) # 0
    print(count([0,0,0,0,0])) # 15
    print(count([2,1,-2,1,-1,1,-1,1])) # 3

Selitys: Viimeisessä testissä osalistat ovat [1,-2,1], [1,-2,1,-1,1] ja [1,-2,1,-1,1,-1,1].