CSES - Puuttuva pari

Annettuna on lista, jossa on n kokonaislukua. Kaikkia muita lukuja on listassa tasan kaksi, mutta yhtä lukua on vain yksi. Tehtäväsi on etsiä tämä luku.

Algoritmin aikavaativuuden tulee olla O(n).

Toteuta tiedostoon nopair.py funktio find, joka etsii halutun luvun.

def find(t):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(find([2,1,3,2,3])) # 1
  print(find([5,5,9])) # 9
  print(find([1,2,3,4,1,3,4])) # 2
  print(find([8])) # 8
  print(find([7,1,7,4,4,5,1])) # 5