CSES - Paras reitti

Bittimaassa on n kaupunkia, joiden välillä ei ole vielä teitä. Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jonka avulla pystyy lisäämään tien kahden kaupungin välille sekä etsimään lyhimmän reitin kahden kaupungin välillä.

Luokassa tulee olla seuraavat metodit:

 • add_road: lisää tien kaupungista a kaupunkiin b, jonka pituus on x
 • find_route: palauttaa lyhimmän reitin pituuden kaupungista a kaupunkiin b (jos mitään reittiä ei ole olemassa, metodin tulee palauttaa -1)

Kaupungit on numeroitu 1,2,\dots,n. Huomaa, että kaikki tiet ovat kaksisuuntaisia eli ei ole väliä, kummin päin kaupungit annetaan.

Toteuta tiedostoon bestroute.py luokka BestRoute, joka toimii seuraavan esimerkin mukaisesti.

class BestRoute:
  def __init__(self, n):
    # TODO

  def add_road(self, a, b, x):
    # TODO

  def find_route(self, a, b):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  b = BestRoute(3)
  b.add_road(1, 2, 2)
  print(b.find_route(1, 3)) # -1
  b.add_road(1, 3, 5)
  print(b.find_route(1, 3)) # 5
  b.add_road(2, 3, 1)
  print(b.find_route(1, 3)) # 3