CSES - Eri toistot

Toteuta luokka TrackRepeat, jossa on seuraavat metodit:

 • add(x, k): lisää luku x listalle k kertaa
 • check(): ilmoita True jos kaikki listan luvut toistuvat eri määrän kertoja ja muuten False

Kummankin metodin tulee toimia ajassa O(1).

Esimerkiksi listalla [1,3,1,1,2,3,1] on kolme lukua 1, 2 ja 3. Luku 1 toistuu 4 kertaa, luku 2 toistuu 1 kerran ja luku 3 toistuu 2 kertaa. Niinpä kaikki listan luvut toistuvat eri määrän kertoja (4, 1 ja 2 kertaa).

Toteuta tiedostoon trackrepeat.py luokka TrackRepeat seuraavan mallin mukaisesti.

class TrackRepeat:
  def __init__(self):
    # TODO

  def add(self, x, k):
    # TODO

  def check(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  t = TrackRepeat()
  print(t.check()) # True
  t.add(1, 3)
  print(t.check()) # True
  t.add(2, 3)
  print(t.check()) # False
  t.add(2, 2)
  print(t.check()) # True
  t.add(3, 1)
  print(t.check()) # True
  t.add(3, 4)
  print(t.check()) # False