CSES - Toistolista

Toteuta luokka RepeatList, jossa on seuraavat metodit:

 • add(x): lisää luku x listalle
 • check(): ilmoita True jos jokin luku toistuu listalla ja muuten False

Kummankin metodin tulee toimia ajassa O(1).

Toteuta tiedostoon repeatlist.py luokka RepeatList seuraavan mallin mukaisesti.

class RepeatList:
  def __init__(self):
    # TODO

  def add(self, x):
    # TODO

  def check(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  r = RepeatList()
  print(r.check()) # False
  r.add(1)
  r.add(2)
  r.add(3)
  print(r.check()) # False
  r.add(2)
  print(r.check()) # True
  r.add(5)
  print(r.check()) # True