CSES - Tehokkuustesti

Kurssin materiaalissa on annettu kaksi erilaista tapaa toteuttaa funktio count_even:

# toteutus 1
def count_even(numbers):
  result = 0
  for x in numbers:
    if x % 2 == 0:
      result += 1
  return result
# toteutus 2
def count_even(numbers):
  return sum(x % 2 == 0 for x in numbers)

Vertaile näiden toteutusten tehokkuutta tapauksessa, jossa listalla on 10^7 satunnaisesti valittua lukua.

Tässä tehtävässä saat pisteen automaattisesti, kun ilmoitat tulokset ja käyttämäsi koodin ja painat lähetysnappia.

Toteutuksen 1 suoritusaika: s

Toteutuksen 2 suoritusaika: s

Testissä käyttämäsi koodi: