CSES - Inversiot

Annettuna on lista, joka muodostuu luvuista 1 \dots n. Indeksipari (i,j) on inversio, jos i<j ja listan kohdassa i on suurempi luku kuin kohdassa j.

Voit olettaa, että n on enintään 100.

Toteuta tiedostoon inversions.py funktio count, joka laskee inversioiden määrän.

def count(t):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(count([1,3,2])) # 1
    print(count([1])) # 0
    print(count([4,3,2,1])) # 6
    print(count([1,8,2,7,3,6,4,5])) # 12

Selitys: Listassa [4,3,2,1] inversiot ovat (0,1), (0,2), (0,3), (1,2), (1,3) ja (2,3).