CSES - Aikavaativuudet

Ilmoita jokaisen algoritmin aikavaativuus. Oikea vastaus on aina jokin seuraavista: O(1), O(n), O(n^2), O(n^3), O(n^4).

Kun painat lähetysnappia, vastauksesi tarkastetaan ja voit tarvittaessa korjata vastausta. Kun kaikki vastaukset ovat oikein, saat pisteen tehtävästä.

Algoritmi 1

def algo1(n):
  result = 0
  for i in range(n):
    result += i
  return result

Aikavaativuus:

Algoritmi 2

def algo2(n):
  result = 0
  for i in range(n):
    result += i
  for i in range(n):
    result -= i
  return result

Aikavaativuus:

Algoritmi 3

def algo3(n):
  return 5*n**2

Aikavaativuus:

Algoritmi 4

def algo4(n):
  result = 0
  while n > 0:
    n -= 1
    result += 2
  return result

Aikavaativuus:

Algoritmi 5

def algo5(n):
  result = 0
  for i in range(n):
    for j in range(n):
      result += i*j
  return result

Aikavaativuus:

Algoritmi 6

def algo6(n):
  result = 0
  for i in range(10):
    result += n
  return result

Aikavaativuus:

Algoritmi 7

def algo7(n):
  result = n
  for i in range(100):
    for j in range(100):
      result -= 1
  return result

Aikavaativuus:

Algoritmi 8

def algo8(n):
  return 1
  result = 0
  for i in range(n):
    result += 1

Aikavaativuus: