CSES - Toistaminen

Tehtäväsi on selvittää, kuinka pitkä on lyhin merkkijono, jota toistamalla voidaan muodostaa annettu merkkijono. Esimerkiksi kun merkkijono on abcabcabcabc, lyhin toistettava merkkijono on abc.

Merkkijono muodostuu merkeistä az ja siinä on enintään 100 merkkiä.

Toteuta tiedostoon repeat.py funktio find, joka antaa toistettavan merkkijonon pituuden.

def find(s):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(find("aaa")) # 1
  print(find("abcd")) # 4
  print(find("abcabcabcabc")) # 3
  print(find("aybabtuaybabtu")) # 7
  print(find("abcabca")) # 7