CSES - Lukujono

Lukujonon jokainen alkio on pienin positiivinen kokonaisluku, jota ei ole vielä esiintynyt lukujonossa ja jossa on yksi tai useampi toistuva numero.

Lukujono alkaa näin:

11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, \dots

Tehtäväsi on etsiä lukujonon kohdassa n oleva luku. Voit olettaa, että n on enintään 1000.

Toteuta tiedostoon sequence.py funktio generate, joka palauttaa halutun lukujonon alkion.

def generate(n):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(generate(1)) # 11
  print(generate(2)) # 22
  print(generate(3)) # 33
  print(generate(10)) # 100
  print(generate(123)) # 505