CSES - Kurssit

Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jossa voi määritellä kursseja ja niiden välisiä esitietovaatimuksia sekä etsiä tavan suorittaa kurssit vaatimusten mukaisessa järjestyksessä.

Jos mahdollisia suoritustapoja on useita, mikä tahansa niistä hyväksytään.

Voit olettaa, että kursseja on enintään 50 ja luokan metodeita kutsutaan enintään 100 kertaa. Jokaisen kurssin nimi on merkkijono, jossa on enintään 10 merkkiä.

Toteuta tiedostoon courseplan.py luokka CoursePlan, jossa on seuraavat metodit:

 • konstruktori
 • add_course lisää annetun nimisen kurssin
 • add_requisite lisää esitietovaatimuksen
 • find etsii jonkin tavan suorittaa kurssit ja palauttaa järjestyksen listana (jos mitään tapaa ei ole, metodi palauttaa None)
class CoursePlan:
  def __init__(self):
    # TODO

  def add_course(self,course):
    # TODO

  def add_requisite(self,course1,course2):
    # TODO

  def find(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  c = CoursePlan()
  c.add_course("Ohpe")
  c.add_course("Ohja")
  c.add_course("Tira")
  c.add_course("Jym")
  c.add_requisite("Ohpe","Ohja")
  c.add_requisite("Ohja","Tira")
  c.add_requisite("Jym","Tira")
  print(c.find()) # [Ohpe,Jym,Ohja,Tira]
  c.add_requisite("Tira","Tira")
  print(c.find()) # None