CSES - Lisäysjärjestäminen

Toteuta kurssikirjan luvussa 3.1.1 kuvattu lisäysjärjestäminen Pythonilla. Mittaa algoritmin suoritusaika, kun n=10^5 ja syöte sisältää satunnaisessa järjestyksessä luvut 1,2,\dots,n.

Varmista, että algoritmin suorituksen jälkeen syöte on tosiaan järjestyksessä, mutta älä ota tätä mukaan suoritusajan mittaukseen.

Tässä tehtävässä saat pisteen automaattisesti, kun ilmoitat tulokset ja käyttämäsi koodin ja painat lähetysnappia.

Algoritmin suoritusaika: s

Testissä käyttämäsi koodi: