CSES - Karkit

Kaupassa on myytävänä n karkkia, joilla jokaisella on tietty hinta. Montako karkkia voit ostaa enintään, kun sinulla on rahaa x?

Karkkien määrä on enintään 10^5, ja jokaisen karkin hinta ja x on välillä 1 \dots 10^9. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on O(n) tai O(n \log n).

Toteuta tiedostoon candies.py funktio solve, joka ilmoittaa, montako karkkia voit ostaa enintään.

def solve(prices, x):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(solve([1, 1, 1, 1], 2)) # 2
  print(solve([2, 5, 3, 2, 8, 7], 10)) # 3
  print(solve([2, 3, 4, 5], 1)) # 0
  print(solve([2, 3, 4, 5], 10**9)) # 4
  print(solve([10**9, 1, 10**9], 10**6)) # 1

Selitys: Ensimmäisessä esimerkissä voit ostaa mitkä tahansa kaksi karkkia. Toisessa esimerkissä voit ostaa kolme karkkia, esimerkiksi listan kolme ensimmäistä karkkia, jotka maksavat yhteensä 10. Kolmannessa esimerkissä et voi ostaa mitään karkkia, koska jokainen maksaa enemmän kuin 1.