CSES - Permutaatio Tehtäväsi on järjestää luvut $1 \dots n$ siten, että kaikkien vierekkäisten lukuparien summat ovat erisuuria. Voit antaa minkä tahansa kelvollisen ratkaisun.

Voit olettaa, että $n$ on välillä $1 \dots 100$.

Toteuta tiedostoon permutation.py funktio create, joka palauttaa listan luvuista $1 \dots n$, jossa kaikkien vierekkäisten lukuparien summat ovat erisuuria.
def create(n):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
    print(create(6)) # [3, 1, 6, 2, 4, 5]
    print(create(10)) # [7, 10, 3, 1, 5, 4, 8, 6, 9, 2]
    print(create(15)) # [9, 4, 6, 14, 15, 13, 12, 11, 5, 2, 3, 8, 1, 7, 10]
Selitys: Koodipohjan esimerkissä $[3,1,6,2,4,5]$, vierekkäisten lukujen summat ovat $4$, $7$, $8$, $6$ ja $9$. Koska kaikki nämä luvut ovat erisuuria, on ratkaisu kelvollinen. Kuitenkaan esimerkiksi $[1,5,2,6,4,3]$ ei olisi kelvollinen ratkaisu, sillä $5+2=7$ ja $4+3=7$.