CSES - Bittijono Bittijonossa on aluksi $n$ bittiä ja jokainen bitti on $0$. Sitten bittijonoa muutetaan $k$ kertaa. Joka muutoksessa bittijonoa käydään läpi vasemmalta oikealle. Jos bitti on $1$, siitä tulee $0$ ja läpikäynti jatkuu. Jos taas bitti on $0$, siitä tulee $1$ ja läpikäynti päättyy. Millainen bittijono on lopuksi?

Voit olettaa, että $n$ on välillä $1 \dots 20$ ja $k$ on välillä $0 \dots 1000$. Lisäksi voit olettaa, että $k<2^n$ eli joka muutoksessa bittijonossa on ainakin yksi bitti $0$.

Toteuta tiedostoon bitchange.py funktio create, joka palauttaa lopullisen bittijonon merkkijonona.
def create(n, k):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(create(5, 0)) # 00000
  print(create(5, 1)) # 10000
  print(create(5, 2)) # 01000
  print(create(5, 3)) # 11000
  print(create(5, 4)) # 00100
  print(create(5, 31)) # 11111