CSES - Potenssi

Seuraava pseudokoodi esittää rekursiivisen funktion check, joka tarkastaa, onko positiivinen luku n kakkosen potenssi.

function check(n)
  if n == 1
    return true
  if n%2 == 0
    return check(n/2)
  return false

Toteuta pseudokoodia vastaava funktio Pythonilla. Toteuta funktio tiedostoon power.py seuraavaan runkoon:

def check(n):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(check(1)) # True
  print(check(8)) # True
  print(check(12)) # False
  print(check(1099511627776)) # True
  print(check(123456789)) # False