CSES - Bittijono

Bittijonossa on aluksi n bittiä ja jokainen bitti on 0. Sitten bittijonoa muutetaan k kertaa. Joka muutoksessa bittijonoa käydään läpi vasemmalta oikealle. Jos bitti on 1, siitä tulee 0 ja läpikäynti jatkuu. Jos taas bitti on 0, siitä tulee 1 ja läpikäynti päättyy. Millainen bittijono on lopuksi?

Voit olettaa, että n on välillä 1 \dots 20 ja k on välillä 0 \dots 1000. Lisäksi voit olettaa, että k<2^n eli joka muutoksessa bittijonossa on ainakin yksi bitti 0.

Toteuta tiedostoon bitchange.py funktio create, joka palauttaa lopullisen bittijonon merkkijonona.

def create(n, k):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(create(5, 0)) # 00000
  print(create(5, 1)) # 10000
  print(create(5, 2)) # 01000
  print(create(5, 3)) # 11000
  print(create(5, 4)) # 00100
  print(create(5, 31)) # 11111