CSES - Ratsuparit Annettuna on shakkilauta, jossa on $8 \times 8$ ruutua. Joissakin ruuduissa on ratsu.

Tehtäväsi on muodostaa ratsuista mahdollisimman monta paria, jotka uhkaavat toisiaan. Jokainen ratsu voi kuulua enintään yhteen pariin.

Ratsut uhkaavat toisiaan, jos niiden vaaka- ja pystyetäisyyksistä toinen on $1$ ja toinen on $2$ (shakin sääntöjen mukaisesti).

Laudan kuvauksessa merkki . tarkoittaa tyhjää ruutua ja merkki * tarkoittaa ratsua.

Python

Toteuta tiedostoon knightpairs.py funktio count, joka antaa suurimman parien määrän.
def count(r):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  r = ["*.......",
     "..*...*.",
     "........",
     ".*......",
     "...*....",
     ".......*",
     "........",
     "......*."]
  print(count(r)) # 3
Java

Toteuta tiedostoon KnightPairs.java metodi count, joka antaa suurimman parien määrän.
public class KnightPairs {
  public int count(String[] r) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    KnightPairs k = new KnightPairs();
    String[] r = {"*.......",
           "..*...*.",
           "........",
           ".*......",
           "...*....",
           ".......*",
           "........",
           "......*."};
    System.out.println(k.count(r)); // 3
  }
}