CSES - Planeetat

Pelissä on n planeettaa, jotka on numeroitu 1,2,\dots,n. Pelaaja aloittaa planeetalta 1 ja voittaa pelin, kun pääsee planeetalle n.

Planeettojen välillä voi liikkua teleporteilla. Jokainen teleportti voidaan kuvata parilla (a,b), missä a<b: teleportti vie planeetalta a planeetalle b.

Olet päässyt pelin läpi itse, mutta haluat estää, että kukaan voi enää voittaa peliä. Montako teleporttia sinun tulee poistaa vähintään pelistä?

Voit olettaa, että n on enintään 50 ja luokan metodeita kutsutaan enintään 100 kertaa.

Python

Toteuta tiedostoon planets.py luokka Planets, jossa on seuraavat metodit:

 • konstruktori, jolle annetaan määrä n
 • add_teleport lisää teleportin planeetalta a planeetalle b
 • calculate ilmoittaa pienimmän poistettavien teleporttien määrän
class Planets:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_teleport(self,a,b):
    # TODO

  def calculate(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  p = Planets(5)
  print(p.calculate()) # 0
  p.add_teleport(1,2)
  p.add_teleport(2,5)
  print(p.calculate()) # 1
  p.add_teleport(1,5)
  print(p.calculate()) # 2

Java

Toteuta tiedostoon Planets.java luokka Planets, jossa on seuraavat metodit:

 • konstruktori, jolle annetaan määrä n
 • addTeleport lisää teleportin planeetalta a planeetalle b
 • calculate ilmoittaa pienimmän poistettavan teleporttien määrän
public class Planets {
  public Planets(int n) {
    // TODO
  }

  public void addTeleport(int a, int b) {
    // TODO
  }

  public int calculate() {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Planets p = new Planets(5);
    System.out.println(p.calculate()); // 0
    p.addTeleport(1,2);
    p.addTeleport(2,5);
    System.out.println(p.calculate()); // 1
    p.addTeleport(1,5);
    System.out.println(p.calculate()); // 2
  }
}