CSES - Pitkä reitti Robotti liikkuu kuten viikon aiemmassa tehtävässä, mutta toistaa samaa liikesarjaa $k$ kertaa peräkkäin. Monessako eri ruudussa robotti käy yhteensä?

Voit olettaa, että liikesarjassa on enintään $100$ komentoa ja $k$ on välillä $1 \dots 10^9$.

Python

Toteuta tiedostoon longroute.py funktio count, joka ilmoittaa eri ruutujen määrän, kun sille annetaan robotin liikesarja ja toistojen määrä.
def count(s,k):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count("UR", 100)) # 201
  print(count("UD", 100)) # 2
  print(count("UURRDDL", 500)) # 1506
  print(count("L", 10**9)) # 1000000001
  print(count("DLUR", 10**9)) # 4
Java

Toteuta tiedostoon LongRoute.java metodi count, joka ilmoittaa eri ruutujen määrän, kun sille annetaan robotin liikesarja ja toistojen määrä.
public class LongRoute {
  public long count(String s, int k) {
    // TODO
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    LongRoute l = new LongRoute();
    System.out.println(l.count("UR", 100)); // 201
    System.out.println(l.count("UD", 100)); // 2
    System.out.println(l.count("UURRDDL", 500)); // 1506
    System.out.println(l.count("L", 1000000000)); // 1000000001
    System.out.println(l.count("DLUR", 1000000000)); // 4
  }
}