CSES - Robotin reitti

Robotti on alussa ruudussa (0,0). Tämän jälkeen robotti liikkuu annetun liikesarjan mukaisesti askeleen kerrallaan. Liikesarja muodostuu merkeistä U (up), D (down), L (left) ja R (right). Monessako eri ruudussa robotti käy yhteensä?

Voit olettaa, että liikesarjassa on enintään 10^5 komentoa.

Python

Toteuta tiedostoon robot.py funktio count, jolle annetaan robotin liikesarja ja joka ilmoittaa eri ruutujen määrän.

def count(s):
  # TODO

print(count("LL")) # 3
print(count("UUDLRR")) # 5
print(count("UDUDUDU")) # 2

Java

Toteuta tiedostoon Robot.java metodi count, jolle annetaan robotin liikesarja ja joka ilmoittaa eri ruutujen määrän.

public class Robot {
  public int count(String s) {
    // TODO
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    Robot r = new Robot();
    System.out.println(r.count("LL")); // 3
    System.out.println(r.count("UUDLRR")); // 5
    System.out.println(r.count("UDUDUDU")); // 2
  }
}