CSES - Pariton luku

Annettuna on lista lukuja, jossa jokainen luku esiintyy kahdesti paitsi yksi luku esiintyy vain kerran. Tehtäväsi on etsiä tämä pariton luku.

Listan jokainen alkio on kokonaisluku välillä 1 \dots 10^9 ja listassa on enintään 10^5 alkiota. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on O(n \log n).

Python

Toteuta tiedostoon findodd.py funktio find, joka ilmoittaa parittoman luvun.

def find(t):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(find([2,2,4,3,4])) # 3
  print(find([1,2,3,4,1,2,3])) # 4
  print(find([1])) # 1
  print(find([1,4,2,3,2,3,4])) # 1
  print(find([4,1,3,2,3,2,1])) # 4

Java

Toteuta tiedostoon FindOdd.java metodi find, joka ilmoittaa parittoman luvun.

public class FindOdd {
  public int find(int[] t) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    FindOdd f = new FindOdd();
    System.out.println(f.find(new int[] {2,2,4,3,4})); // 3
    System.out.println(f.find(new int[] {1,2,3,4,1,2,3})); // 4
    System.out.println(f.find(new int[] {1})); // 1
    System.out.println(f.find(new int[] {1,4,2,3,2,3,4})); // 1
    System.out.println(f.find(new int[] {4,1,3,2,3,2,1})); // 4
  }
}