CSES - Suurin etäisyys

Annettuna on lista lukuja ja tehtäväsi on selvittää, mikä on suurin etäisyys kahden luvun välillä. Esimerkiksi listalla [4,5,2,1,2] suurin etäisyys on 4, joka saadaan, kun valitaan luvut 5 ja 1.

Listan jokainen alkio on kokonaisluku välillä 1 \dots 10^9 ja listassa on enintään 10^5 alkiota. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on O(n) tai O(n \log n).

Python

Toteuta tiedostoon maxdist.py funktio find, joka ilmoittaa suurimman etäisyyden.

def find(t):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(find([4,5,2,1,2])) # 4
  print(find([1,2,3,4])) # 3
  print(find([1])) # 0
  print(find([1,2,100,5])) # 99

Java

Toteuta tiedostoon MaxDist.java metodi find, joka ilmoittaa suurimman etäisyyden.

public class MaxDist {
  public int find(int[] t) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    MaxDist m = new MaxDist();
    System.out.println(m.find(new int[] {4,5,2,1,2})); // 4
    System.out.println(m.find(new int[] {1,2,3,4})); // 3
    System.out.println(m.find(new int[] {1})); // 0
    System.out.println(m.find(new int[] {1,2,100,5})); // 99
  }
}