CSES - Suurin etäisyys Annettuna on lista lukuja ja tehtäväsi on selvittää, mikä on suurin etäisyys kahden luvun välillä. Esimerkiksi listalla $[4,5,2,1,2]$ suurin etäisyys on $4$, joka saadaan, kun valitaan luvut $5$ ja $1$.

Listan jokainen alkio on kokonaisluku välillä $1 \dots 10^9$ ja listassa on enintään $10^5$ alkiota. Tavoitteena on, että algoritmin aikavaativuus on $O(n)$ tai $O(n \log n)$.

Python

Toteuta tiedostoon maxdist.py funktio find, joka ilmoittaa suurimman etäisyyden.
def find(t):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(find([4,5,2,1,2])) # 4
  print(find([1,2,3,4])) # 3
  print(find([1])) # 0
  print(find([1,2,100,5])) # 99
Java

Toteuta tiedostoon MaxDist.java metodi find, joka ilmoittaa suurimman etäisyyden.
public class MaxDist {
  public int find(int[] t) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    MaxDist m = new MaxDist();
    System.out.println(m.find(new int[] {4,5,2,1,2})); // 4
    System.out.println(m.find(new int[] {1,2,3,4})); // 3
    System.out.println(m.find(new int[] {1})); // 0
    System.out.println(m.find(new int[] {1,2,100,5})); // 99
  }
}