CSES - Alkuluvut Seuraava pseudokoodi esittää funktion count, joka laskee, montako alkulukua on välillä $2 \dots n$.
function count(n)
  total = 0
  for i = 2 to n
    fail = false
    for j = 2 to i-1
      if i%j == 0
        fail = true
    if not fail:
      total += 1
  return total
Toteuta pseudokoodia vastaava funktio Pythonilla tai Javalla.

Python

Toteuta tiedostoon primes.py funktio count, joka ilmoittaa alkulukujen määrän.
def count(n):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(count(2)) # 1
  print(count(10)) # 4
  print(count(11)) # 5
  print(count(100)) # 25
  print(count(1000)) # 168
Java

Toteuta tiedostoon Primes.java metodi count, joka ilmoittaa alkulukujen määrän.
public class Primes {
  public int count(int n) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Primes p = new Primes();
    System.out.println(p.count(2)); // 1
    System.out.println(p.count(10)); // 4
    System.out.println(p.count(11)); // 5
    System.out.println(p.count(100)); // 25
    System.out.println(p.count(1000)); // 168
  }
}