CSES - Onnenluvut

Positiivinen kokonaisluku on onnenluku, jos sen numeroiden summa on jaollinen 7:llä. Esimerkiksi luku 25743 on onnenluku, koska 2+5+7+4+3=21, joka on jaollinen 7:llä.

Tehtäväsi on tarkastaa, onko annettu luku n onnenluku. Voit olettaa, että n on kokonaisluku välillä 1 \dots 10^9.

Python

Toteuta tiedostoon lucky.py funktio check, joka kertoo, onko luku onnenluku.

def check(n):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  print(check(14)) # False
  print(check(16)) # True
  print(check(123)) # False
  print(check(777)) # True
  print(check(9999999)) # True

Java

Toteuta tiedostoon Lucky.java metodi check, joka kertoo, onko luku onnenluku.

public class Lucky {
  public boolean check(int n) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Lucky l = new Lucky();
    System.out.println(l.check(14)); // false
    System.out.println(l.check(16)); // true
    System.out.println(l.check(123)); // false
    System.out.println(l.check(777)); // true
    System.out.println(l.check(9999999)); // true
  }
}