CSES - Ruudukko

Annettuna on n \times n -ruudukko, jonka joissain ruuduissa on kolikko.

Yhdellä siirrolla voit kerätä kaikki kolikot haluamaltasi pysty- tai vaakariviltä. Mikä on pienin tarvittava määrä siirtoja kerätä kaikki kolikot?

Ruudukon kuvauksessa merkki . tarkoittaa tyhjää ja merkki X tarkoittaa kolikkoa. Voit olettaa, että 1 \le n \le 20.

Python

Toteuta tiedostoon coingrid.py funktio count, joka ilmoittaa pienimmän määrän siirtoja kerätä kaikki kolikot.

def count(r):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  r =["........",
    "........",
    "...X..X.",
    "........",
    "....X...",
    "..X.X..X",
    "........",
    "....X..."]
  print(count(r)) # 3

Java

Toteuta tiedostoon CoinGrid.java metodi count, joka ilmoittaa pienimmän määrän siirtoja kerätä kaikki kolikot.

public class CoinGrid {
  public int count(String[] r) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    CoinGrid c = new CoinGrid();
    String[] r = {"........",
           "........",
           "...X..X.",
           "........",
           "....X...",
           "..X.X..X",
           "........",
           "....X..."};
    System.out.println(c.count(r)); // 3
  }
}