CSES - Labyrintti

Annettuna on n \times m -ruudukko, joka esittää labyrinttiä. Tehtäväsi on laskea lyhimmän reitin pituus ruudusta A ruutuun B. Jokainen ruutu on joko lattiaa (.) tai seinää (#), ja jokainen reunalla oleva ruutu on seinää.

Voit olettaa, että 1 \le n, m \le 20. Jos mitään reittiä ei ole olemassa, palauta -1.

Python

Toteuta tiedostoon labyrinth.py funktio count, joka kertoo lyhimmän reitin pituuden.

def count(r):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  r = ["########",
     "#.A....#",
     "#.#.##.#",
     "#.##...#",
     "#...B#.#",
     "########"]
  print(count(r)) # 7

Java

Toteuta tiedostoon Labyrinth.java metodi count, joka kertoo lyhimmän reitin pituuden.

public class Labyrinth {
  public int count(String[] r) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Labyrinth l = new Labyrinth();
    String[] r = {"########",
           "#.A....#",
           "#.#.##.#",
           "#.##...#",
           "#...B#.#",
           "########"};
    System.out.println(l.count(r)); // 7
  }
}