CSES - Huoneet

Annettuna on n \times m -ruudukko, joka esittää talon pohjapiirrosta. Jokainen ruutu on joko lattiaa (.) tai seinää (#), ja jokainen reunalla oleva ruutu on seinää.

Kaksi lattiaruutua kuuluvat samaan huoneeseen, jos ne ovat vierekkäin pysty- tai vaakasuunnassa. Montako huonetta talossa on?

Voit olettaa, että 1 \le n, m \le 20.

Python

Toteuta tiedostoon chambers.py funktio count, joka antaa huoneiden määrän.

def count(r):
  # TODO

if __name__ == "__main__":
  r = ["########",
     "#..#...#",
     "####.#.#",
     "#..#.#.#",
     "########"]
  print(count(r)) # 3

Java

Toteuta tiedostoon Chambers.java metodi count, joka antaa huoneiden määrän.

public class Chambers {
  public int count(String[] r) {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Chambers c = new Chambers();
    String[] r = {"########",
           "#..#...#",
           "####.#.#",
           "#..#.#.#",
           "########"};
    System.out.println(c.count(r)); // 3
  }
}