CSES - Viikon 14 johdanto Viikon kolme ensimmäistä tehtävää liittyvät viikon 14 aiheeseen eli maksimivirtaukseen. Hyvä tapa lähestyä tehtäviä on toteuttaa ensin toimiva maksimivirtauksen laskenta, jota voi sitten hyödyntää useassa tehtävässä.

Viikon kolme jälkimmäistä tehtävää liittyvät yleisemmin verkkoalgoritmeihin, ja niissä saattaa esiintyä maksimivirtauksen lisäksi tai sijasta muita aiempien viikkojen aiheita. Tehtävien tarkoituksena on antaa lisää harjoitusta verkkojen käsittelystä.