CSES - Yhtenäisyys Suuntaamattomassa verkossa on $n$ solmua. Tehtäväsi on toteuttaa luokka, jonka avulla pystyy lisäämään kaaren verkkoon sekä laskemaan, mikä on pienin määrä kaaria, jotka tulisi lisätä, jotta verkko on yhtenäinen.

Voit olettaa, että $n$ on enintään $50$ ja luokan metodeita kutsutaan enintään $100$ kertaa.

Python

Toteuta tiedostoon connectivity.py luokka Connectivity, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • add_edge lisää kaaren kahden solmun välille
 • count ilmoittaa pienimmän määrän lisättäviä kaaria
class Connectivity:
  def __init__(self,n):
    # TODO

  def add_edge(self,a,b):
    # TODO

  def count(self):
    # TODO

if __name__ == "__main__":
  c = Connectivity(5)
  print(c.count()) # 4
  c.add_edge(2,4)
  c.add_edge(3,5)
  print(c.count()) # 2
  c.add_edge(2,3)
  c.add_edge(3,4)
  print(c.count()) # 1
  c.add_edge(1,2)
  print(c.count()) # 0
Java

Toteuta tiedostoon Connectivity.java luokka Connectivity, jossa on seuraavat metodit:
 • konstruktori, jolle annetaan solmujen määrä
 • addLink lisää kaaren kahden solmun välille
 • count ilmoittaa pienimmän määrän lisättäviä kaaria
public class Connectivity {
  public Connectivity(int n) {
    // TODO
  }

  public void addEdge(int a, int b) {
    // TODO
  }

  public int count() {
    // TODO
  }

  public static void main(String[] args) {
    Connectivity c = new Connectivity(5);
    System.out.println(c.count()); // 4
    c.addEdge(2,4);
    c.addEdge(3,5);
    System.out.println(c.count()); // 2
    c.addEdge(2,3);
    c.addEdge(3,4);
    System.out.println(c.count()); // 1
    c.addEdge(1,2);
    System.out.println(c.count()); // 0
  }
}