CSES - Esimerkki-implementaatio
struct Line {
  ll a, b;
  ll eval(ll x) const { return a*x + b; }
};
class LiChao {
  private:
    const static ll INF = 4e18;
    vector<Line> tree; // Tree of lines
    vector<ll> xs; // x-coordinate of point i
    int k = 1; // Log-depth of the tree

    int mapInd(int j) const {
      int z = __builtin_ctz(j);
      return ((1<<(k-z)) | (j>>z)) >> 1;
    }
    bool comp(const Line& a, int i, int j) const {
      return a.eval(xs[j]) < tree[i].eval(xs[j]);
    }
  public:
    LiChao(const vector<ll>& points) {
      while(points.size() >> k) ++k;
      tree.resize(1 << k, {0, INF});
      xs.resize(1 << k, points.back());
      for (int i = 0; i < points.size(); ++i) xs[mapInd(i+1)] = points[i];
    }
    void addLine(Line line) {
      for (int i = 1; i < tree.size();) {
        if (comp(line, i, i)) swap(line, tree[i]);
        if (line.a > tree[i].a) i = 2*i;
        else i = 2*i+1;
      }
    }
    ll minVal(int j) const {
      j = mapInd(j+1);
      ll res = INF;
      for (int i = j; i > 0; i /= 2) res = min(res, tree[i].eval(xs[j]));
      return res;
    }
};
Tässä mapInd-funktio kuvaa indeksit sijainteihin puussa. Jos puun koko on $7$, ja arvot $x$ ovat $1, 2, \dots, 7$, puun indeksointi on seuraava


ja arvot $x$ sen solmuissa ovat seuraavat


Toinen, segmenttipuutyylinen toteutus:
const int N = 1<<20;
const ll INF = 4e18;
struct Line {
  // Nämä voi usein tallentaa intteinä, mutta tällöin
  // "ääretön" suora pitää toteuttaa varovasti.
  ll k, c=INF;
  ll operator()(ll x) {
    return k*x + c;
  }
} lct[2*N];
Line lc_get(int p, int cn=1, int x=0, int y=N-1) {
  if (x == y) return lct[cn];
  int m = (x+y)/2;
  Line got;
  if (p <= m) got = lc_get(p, 2*cn, x, m);
  else got = lc_get(p, 2*cn+1, m+1, y);
  if (lct[cn](p) < got(p)) return lct[cn];
  else return got;
}
void lc_add(Line nw, int cn=1, int x=0, int y=N-1) {
  Line &old = lct[cn];
  int m = (x+y)/2;
  bool better_x = nw(x) < old(x);
  bool better_m = nw(m) < old(m);
  if (better_m) swap(old, nw);
  if (x != y) {
    if (better_x != better_m) {
      lc_add(nw, 2*cn, x, m);
    } else {
      lc_add(nw, 2*cn+1, m+1, y);
    }
  }
}