CSES - Summa
  • Time limit: 2.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Annettuna on taulukko, jossa on $n$ lukua. Tehtäväsi on valita taulukosta osa lukuja niin, että niiden summa on $x$. Montako erilaista tapaa tähän on olemassa?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi lukua $n$ ja $x$: taulukon koko ja haluttu summa.

Toisella rivillä on $n$ lukua $t_1,t_2,\ldots,t_n$: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta, monellako tavalla taulukosta voi muodostaa summan $x$.

Rajat
  • $1 \le n \le 40$
  • $1 \le x \le 10^9$
  • $1 \le t_i \le 10^9$
Esimerkki

Syöte:
4 5
1 2 3 2


Tuloste:
3