CSES - Summa
  • Time limit: 2.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Annettuna on taulukko, jossa on n lukua. Tehtäväsi on valita taulukosta osa lukuja niin, että niiden summa on x. Montako erilaista tapaa tähän on olemassa?

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kaksi lukua n ja x: taulukon koko ja haluttu summa.

Toisella rivillä on n lukua t_1,t_2,\ldots,t_n: taulukon sisältö.

Tuloste

Tulosta, monellako tavalla taulukosta voi muodostaa summan x.

Rajat

  • 1 \le n \le 40
  • 1 \le x \le 10^9
  • 1 \le t_i \le 10^9

Esimerkki

Syöte:

4 5
1 2 3 2

Tuloste:

3