CSES - Myrsky
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB

Uolevin sedän tilalla riehui myrsky ja kaikki aidat irtosivat maasta ja lensivät ympäriinsä. Nyt sedän täytyy rakentaa aitaus uudestaan.

Ikävä kyllä setä ei muista enää, miten aitaus oli rakennettu. Voisitko suunnitella yhden tavan rakentaa aitaus aidoista?

Aitoja on yhteensä n ja niiden pituudet ovat p_1,p_2,\ldots,p_n. Aitojen täytyy muodostaa yhtenäinen aitaus ja mitkään kaksi aitaa eivät saa mennä toistensa päälle.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku n: aitojen määrä.

Seuraavalla rivillä on n kokonaislukua p_1,p_2,\ldots,p_n: aitojen pituudet.

Tuloste

Tulosta yksi kelvollinen tapa muodostaa aitaus aidoista.

Tulosta n riviä, jotka kuvaavat aitauksen kärkipisteet järjestyksessä. Jokaisen rivin tulee sisältää kaksi desimaalilukua x_i ja y_i: kärkipisteen koordinaatit ovat (x_i,y_i).
Ensimmäisen kärkipisteen tulee olla (0,0).

Ratkaisusi hyväksytään, jos jokaisen aidan pituuden absoluuttinen tai suhteellinen ero todelliseen on enintään 10^{-6} ja aitaus on muuten kelvollisesti rakennettu.

Voit olettaa, että jokin ratkaisu on olemassa.

Rajat

  • 3 \le n \le 1000
  • 1 \le p_i \le 1000

Esimerkki

Syöte:

3
3 4 5

Tuloste:

0.000000000 0.000000000
3.000000000 0.000000000
3.000000000 4.000000000