CSES - Myrsky
  • Time limit: 1.00 s
  • Memory limit: 128 MB
Uolevin sedän tilalla riehui myrsky ja kaikki aidat irtosivat maasta ja lensivät ympäriinsä. Nyt sedän täytyy rakentaa aitaus uudestaan.

Ikävä kyllä setä ei muista enää, miten aitaus oli rakennettu. Voisitko suunnitella yhden tavan rakentaa aitaus aidoista?

Aitoja on yhteensä $n$ ja niiden pituudet ovat $p_1,p_2,\ldots,p_n$. Aitojen täytyy muodostaa yhtenäinen aitaus ja mitkään kaksi aitaa eivät saa mennä toistensa päälle.

Syöte

Syötteen ensimmäisellä rivillä on kokonaisluku $n$: aitojen määrä.

Seuraavalla rivillä on $n$ kokonaislukua $p_1,p_2,\ldots,p_n$: aitojen pituudet.

Tuloste

Tulosta yksi kelvollinen tapa muodostaa aitaus aidoista.

Tulosta $n$ riviä, jotka kuvaavat aitauksen kärkipisteet järjestyksessä. Jokaisen rivin tulee sisältää kaksi desimaalilukua $x_i$ ja $y_i$: kärkipisteen koordinaatit ovat $(x_i,y_i)$.
Ensimmäisen kärkipisteen tulee olla $(0,0)$.

Ratkaisusi hyväksytään, jos jokaisen aidan pituuden absoluuttinen tai suhteellinen ero todelliseen on enintään $10^{-6}$ ja aitaus on muuten kelvollisesti rakennettu.

Voit olettaa, että jokin ratkaisu on olemassa.

Rajat
  • $3 \le n \le 1000$
  • $1 \le p_i \le 1000$
Esimerkki

Syöte:
3
3 4 5


Tuloste:
0.000000000 0.000000000
3.000000000 0.000000000
3.000000000 4.000000000